FÖRELÄSNINGAR & INSPIRATION

Mina föreläsningar fokuserar mycket på praktiskt ledarskap, språk, kommunikation,
samt regler, normer, förebilder och framtidsstrategier.

 • Hur skapar vi framtidens vinnare?
 • Ledarskap
 • Varför är tydlig ledning så viktig i klassrum, skola och företag?
 • Hur skapar man regler, normer, ordning och reda?
 • Språk, kommunikation och ständig kunskapsutveckling
 • Varför lönar det sig att ha öppet skolbibliotek på heltid?
 • Förebilder, nobelpristagare, företagschefer
 • Hur befrämjas psykisk och fysisk hälsa bland elever och personal?
 • Hur blir personalens, elevers och föräldrars ansvar en framgångsfaktor?
 • Varför är arbetsglädje och skratt så viktigt i verksamheten?
 • Nätverk skola- och näringsliv, hur blir alla vinnare?
 • HR Hur nyttjar vi de mänskliga resurserna i samverkan?

LÄS GÄRNA MER OM FÖRELÄSNINGAR & INSPIRATION I ARTIKELARKIVET NEDAN ↓