SPRÅK & KOMMUNIKATION

Språket är nyckeln till framgång och böckerna är nyckeln till språket. Den som vill bli vinnare på den framtida arbetsmarknaden måste ha ett rikt språk och en god kommunikationsförmåga. Genvägen till ett rikt språk är läsning av många böcker tidigt. Ett rikt språk är förutsättning för att kunna frigöra sin kreativitet och sätta ord på sina tankar, drömmar, önskningar och visioner. Därför är välrustade, öppna skolbibliotek med kompetent personal oerhört viktiga för att eleverna skall lyckas i alla ämnen och på den framtida arbetsmarknaden.

LÄS GÄRNA MER OM SPRÅK & KOMMUNIKATION I ARTIKELARKIVET NEDAN ↓


FÖRELÄSNINGAR & INSPIRATION

Mina föreläsningar fokuserar mycket på praktiskt ledarskap, språk, kommunikation,
samt regler, normer, förebilder och framtidsstrategier.

 • Hur skapar vi framtidens vinnare?
 • Ledarskap
 • Varför är tydlig ledning så viktig i klassrum, skola och företag?
 • Hur skapar man regler, normer, ordning och reda?
 • Språk, kommunikation och ständig kunskapsutveckling
 • Varför lönar det sig att ha öppet skolbibliotek på heltid?
 • Förebilder, nobelpristagare, företagschefer
 • Hur befrämjas psykisk och fysisk hälsa bland elever och personal?
 • Hur blir personalens, elevers och föräldrars ansvar en framgångsfaktor?
 • Varför är arbetsglädje och skratt så viktigt i verksamheten?
 • Nätverk skola- och näringsliv, hur blir alla vinnare?
 • HR Hur nyttjar vi de mänskliga resurserna i samverkan?

LÄS GÄRNA MER OM FÖRELÄSNINGAR & INSPIRATION I ARTIKELARKIVET NEDAN ↓


FÖRETAG & KOMMUN

Med företagsledare brukar jag berätta om förändringsprocessen från sämst till bäst.

 • Från problem till mönsterföretag.
 • Hur motstånd förändras till stöd i utvecklingsprocessen.
 • Vinnande strategier och visioner.
 • Den framtida kompetensförsörjningen.
 • Coachning och inspiration.
 • Hur kan en liten reträtt bädda för stora kliv framåt?

LÄS GÄRNA MER OM FÖRETAG & KOMMUN I ARTIKELARKIVET NEDAN ↓


UTMÄRKELSER

Börje Ehrstrand har erhållit en rad utmärkelser för sitt ledarskap. Priserna är samtidigt ett erkännande till en stark och visionär ledningsgrupp med vinnande strategier in i framtiden.
I juryn för kunskapspriset 250.000 kr medverkade bl.a. Ericssons koncernchef Carl-Henrik Svanberg och Eva Hamilton numera chef för Sveriges Television.

LÄS GÄRNA MER OM UTMÄRKELSER I ARTIKELARKIVET NEDAN ↓


FYSISK & PSYKISK HÄLSA

I mina föreläsningar om hälsa lyfter jag fram helheten. Vikten av att må bra både fysiskt och psykiskt. Hur vi skapar trygga och stöttande nätverk på arbetsplatsen. Hur vi blir goda förebilder för varandra. Allas lika värde. Största möjliga lycka åt flest antal medarbetar. Vi är vår egen miljö.

 • Att äta mångsidig kost regelbundet.
 • Varierade fysiska aktiviteter
 • Integrering av aktiviteter i studier och arbete
 • Hur vi kan bli goda förebilder för varandra
 • Hur vi skapar trygga sociala nätverk
 • Hur vi motverkar utfrysning
 • Stöttning av den som är utanför
 • Integrera andra kulturer och religioner
 • Ta avstånd från hederskulturer
 • Allas lika värde
 • Lyfta fram positiva förebilder
 • Vi skapar tillsammans vår egen miljö och hälsa

LÄS GÄRNA MER OM FYSISK & PSYKISK HÄLSA I ARTIKELARKIVET NEDAN ↓


SKOLA & UTBILDNING

Mina föreläsningar fokuserar mycket på praktiskt ledarskap, språk, kommunikation,
samt regler, normer och framtidsstrategier.

 • Hur skapar vi framtidens vinnare?
 • Varför är tydlig ledning så viktig i klassrum, skola och företag?
 • Hur skapar man regler, normer, ordning och reda?
 • Varför lönar det sig att ha öppet skolbibliotek på heltid?
 • Hur befrämjas psykisk och fysisk hälsa bland elever och personal?
 • Hur blir elevers och föräldrars ansvar är en framgångsfaktor?
 • Varför är arbetsglädje och skratt så viktigt i verksamheten?

LÄS GÄRNA MER OM SKOLA & UTBILDNING I ARTIKELARKIVET NEDAN ↓