FYSISK & PSYKISK HÄLSA

I mina föreläsningar om hälsa lyfter jag fram helheten. Vikten av att må bra både fysiskt och psykiskt. Hur vi skapar trygga och stöttande nätverk på arbetsplatsen. Hur vi blir goda förebilder för varandra. Allas lika värde. Största möjliga lycka åt flest antal medarbetar. Vi är vår egen miljö.

 • Att äta mångsidig kost regelbundet.
 • Varierade fysiska aktiviteter
 • Integrering av aktiviteter i studier och arbete
 • Hur vi kan bli goda förebilder för varandra
 • Hur vi skapar trygga sociala nätverk
 • Hur vi motverkar utfrysning
 • Stöttning av den som är utanför
 • Integrera andra kulturer och religioner
 • Ta avstånd från hederskulturer
 • Allas lika värde
 • Lyfta fram positiva förebilder
 • Vi skapar tillsammans vår egen miljö och hälsa

LÄS GÄRNA MER OM FYSISK & PSYKISK HÄLSA I ARTIKELARKIVET NEDAN ↓


Kommentarer inaktiverade.