Om Börje Ehrstrand

Börje Ehrstrand är rektorn som blivit smått legendarisk för sitt arbete med att rycka upp och förändra Rinkebyskolan i invandrartäta förorten Rinkeby, nordväst om Stockholm. Börje Ehrstrands ledarskap har belönats med bl.a. Nordiska skolledarpriset, Utbildningsakademins stora pris och Kunskapspriset.

Börje har en bakgrund som klass- språk- och speciallärare, samt studierektor och rektor. Nu föreläser Börje om ledarskap, pedagogik och strategier i klassrum, arbetslag, skola och företag i hela Skandinavien.

”Som lärare, ledare och chef är jag oerhört fokuserad på att skapa framtidens vinnare. I den tuffa miljön i Rinkeby måste alla lärare vara duktiga ledare. De skall ge barnen goda kunskaper, hög social kompetens och en god fysisk och psykisk hälsa. Ord och kunskaper är alltid vägen till makt och inflytande.

Genom att möta goda förebilder som företagsledare, ministrar och nobelpristagare vill jag visa att hårt arbete i kombination med visioner och strategier in i framtiden leder till framgång. Både i skolan och företaget krävs förmåga att samarbeta med olika språk, kulturer, religioner, etniska grupper åldrar och kön. Framtidens vinnare kan många språk och rör sig fritt i Sverige, Europa och globalt.

På mina föreläsningar tar jag även upp hur man gör svaga och utsatta elever till vinnare utifrån deras egen förmåga. Jag berättar också om nyttan av resursen och nätverket med socialtjänsten, polisen, fritiden, kulturen, kyrkan, moskén, företag och högskolor.”